ΚΑΓΚΕΛΑ F50 Βιομηχανικά Προφίλ Αλουμινίου Δείτε τα Slide 1 Συστήματα γραμμικής κίνησης Δείτε τα Caption Text5 LINEAR MOTION SYSTEMS

Reliability

The company is being active in the retail and construction business since 1965, offering competitive prices and support.

Quality

Our products stand for great quality and have been manufactured out of the best material.

Easy mounting

Our products have been designed for easy-use and placement, so that our clients would have to consume time and effort in their projects.

Aluminium Profile make our life easier

The aluminum profiles are manufactured by aluminum alloy 6063, anodized; they do not require painting, polishing and further process of the surface as steel does. They have grooves of 6mm, 8mm and 10mm through which you can fix items using suitable joints. The most important advantages of the profiles are: easy and clean placement, durability and use in different applications.
The connecting items have been specially designed for the profiles and they are easily and quickly placed.
Any modification of the structure is possible even after they are completed.

Products

Find the product which might interest you under the corresponding category

Contact us

Please fill in the form to send us a message    Exclusive representative Dogus Kalip